شوفاژ لطفی

09125641224

هوشمند سازی استخر در کرج

تاسیسات مرکزی ایران علاوه بر طراحی و  ساخت انواع استخرهای سرپوشیده و روباز، خدمات هوشمند سازی استخر را ارائه می دهد .